Slider

Engelsiz Bileşenler Federasyonu; Engelli bireylerin sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim, sportif, hukuki ve mesleki yönden topluma ve çalışma hayatına kazandırılması; ortak hak ve çıkarlarının korunması, hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi; hukukun üstünlüğüne dayalı, sosyal adaleti gerçekleştiren, tüm engellilerin hak temelli refah ve barış içinde yaşamasına olanak sağlayan demokratik bir yönetim anlayışının savunulması ve üye dernekler arasında işbirliği ve eşgüdümünlü çalışmayı sağlamak amacıyla Dicle Görme Engelliler Derneği, GAP Bedensel Engelliler Derneği, SSPE Yardımlaşma Derneği, Silvan Engelliler Derneği ve Van Engelsiz Yaşam Derneği tarafından 2015 yılında kurulmuş hak temelli bir sivil toplum örgütüdür.

Demokratik sivil toplum anlayışının yerleşmesine yönelik hak temelli çalışma yürüten Engelsiz Bileşenler Federasyonu'n merkezi Diyarbakır olup, Diyarbakır, Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Şırnak ve Antalya illerinden üye on dört  dernek ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Uluslararası İnsan Hakları Rejiminde Engelli Kadın Hakları Söyleşisi

Engelsiz Bileşenler Federasyonu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında doğrudan engelli kadınların katılımına açık ‘‘Uluslararası İnsan Hakları Rejiminde Engelli Kadın Hakları’’ konusunda Av. Ruşen Seydaoğlu Ayyıldız tarafından 6 Mart 2020 tarihinde 14:00-15:15 saatleri arasında google meet üzerinden online söyleşi yapacaktır.  Başvuru Formu için tıklayınız.

Engelli Haklarıyla İlgili Hukuki Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Engelli bireyler ve aileleri risk altında olduklarını düşündükleri haklarına ya da doğrudan yaşadıkları hak ihlallerine ilişkin bir ihlalin söz konusu olduğunu düşünüyorsanız ve başvurunuz bununla ilgiliyse, başvuru formunuzda olayı ayrıntılı olarak anlatmanız durumunda daha etkili bir yanıt almanız sağlanacaktır. Yasa, Anayasa ve uluslararası yasalardan doğan haklarınız konusunda ücretsiz danışmanlık desteği almak için; haftaiçi her gün 11:00-19:00 saatleri arasında 0535 690 84 24 ve 0412 229 58 63 numaraları arayarak ya da her zaman bu  Başvuru Formunu   doldurarak STÖ ve engelli hakları alanında deneyimli avukatın görev aldığı danışmanlık biriminden destek alabilirsiniz.

Learn More
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölye Çalışması

Engelli kadınların toplumsal hayata aktif katılımı konusunda gerekli bilgi ve farkındalıklarının arttırılması amacıyla Engelsiz Bileşenler Federasyonu tarafından engelli kadınlara yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölye Çalışması yapılacaktır. 

Learn More

E-bültenimize Abone Olmak İster misiniz?

Please enable the javascript to submit this form