İlkelerimiz

TEMEL DEĞERLERİMİZ VE ETİK BEYANNAMEMİZ EBF çalışmalarını gerçekleştirirken, açıklığı, şeffaflığı, katılımcılığı, dürüstlüğü, izlenebilirliği ve hesap verebilirliği esas alır.

Savaşlar başta olmak üzere engelliliğe yol açan tüm etkenlere karşıdır.

Faaliyetlerimizde; Her türlü ayrımcılığın yapılmaması esastır.

Engellilere sunulan hizmetlerin dışlayıcı, ötekileştirici sonuçlara

yol açmaması esastır.

Tüm insanların, insanlık onuruna ve kişisel

özelliklerine saygı gösterilmesi esastır.

Engellilikten dolayı yapılan ayrımcılığı reddeder ve engellilerin

engelliliklerinden dolayı maruz kaldıkları nefret söylemi ve nefret

suçları ile mücadele eder.

Engellilerin toplumsal yaşama etkin katılımı amacıyla “fırsat

eşitliği” ve “kadın erkek eşitliği” her koşulda savunulur.

Engellilerin her düzeyde toplumun bir bileşeni olduğu kabul edilir.

Engellilerin tüm toplumsal örgütlenmelerde temsili ve hak mücadelesi

için faaliyet gösterilir.

Engellilerin hak mücadelesi ve kendi kimliklerini koruyabilme

haklarına saygı gösterilir.

Engelli çocuklara yönelen suç girişimlerine karşı toplumun tüm

kesimlerine düşen görevler hatırlatılır.

BM Engelli hakları sözleşmesinin yaşama geçirilmesi için çalışılır.

Sosyal Medyada Paylaş