Bölge Bilgilendirme Toplantıları Yapıldı

Federasyonumuzun Avrupa Birliği Sivil Düşün desteğiyle yürütmüş olduğu "Engelli Memur Ve Memur Adaylarının Mezuniyetlerine Uygun Kadrolara Atanabilmeleri İçin Yasal Düzenlemelerin Yapılması" adlı çalışma kapsamında Şırnak Cizre, Van Merkez ve Şanlıurfa Siverek'te Bilgilendirme Toplantıları yapıldı.

Federasyonumuzun yönetim kurulu üyeleri ve gönülüleri Mehmet Ali Kurt, Mehmet Emin Baran, Recep Öner, Mehmet Kaya ve Ercan akto tarafından 11 Ekim tarihinde Cizre, 12 Ekim tarihinde Van ve 28 ekim 2019 tarihinde Siverek'te bulunan dernekler ziyaret edilerek çalışmanın amaç ve hedefleri aktarıldı.

Şırnak ili Cizre ilçesinde Cizre Engellileri Koruma Derneğinde; Van İlinde Altınokta Körler Derneğinde ve Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde de Siverek Engellileri Kalkındırma Derneğinde düzenlenen toplantılara dernek üyesi engelliler katıldı.

Avukat Mehmet Ali Kurt, engellilerde işsizlik, kamuda istihdam edilen engelliler ve atandıkları pozisyonlar hakkında Sayısal verilere dayanan bir sunum gerçekleştirdi. "engellilerin bir defaya mahsus öğrenimleri ile ihraz ettikleri kadrolara atanmaları durumunda çalışma motivasyonları olumlu yönde etkilenerek iş hayatlarında daha verimli olacaklarını ifade eden kurt, buda kamuda hizmet kalitesinin artışını beraberinde getirecektir." Dedi.

Anayasa'mız ve BM Engelli Hakları Sözleşmesi gibi ulusal ve uluslararası mevzuat, engelliler lehine yapılacak düzenlemelerin, eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmediğini belirten kurt, engelli bireyler lehine yapılacak yasal düzenlemelerin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır diyerek sözlerini tamamladı.

Sivil Düşün Programı hakkında ve çalışmanın içeriği ile ilgili bir sunum yapan Mehmet Emin Baran, sözlerine misafir perverliklerinden dolayı ev sahibi STÖ'lere teşekkür ederek başladı. "Türkiye’de genel çalışan oranı %85 düzeyinde iken engellilerde ise maalesef bu oranın %10’lara tekabül ettiğini belirten Baran, Değerli Arkadaşlar, başka bir deyişle engelli bireylerde işsizlik oranı %90 iken engelsiz bireylerde bu oran %15’ler düzeyindedir." Dedi. "Kamuda istihdam edilen birçok engellinin ise yetkin olmadıkları işlerde çalışmak zorunda  kaldığını aktaran baran, buda performans ve verimliliklerinin azalmasına, böylece iş arkadaşlarının ve amirlerinin gözünde çalışmaktan aciz bireyler olarak algılanmalarına sebep olduğunu ifade etti. Bu çalışma kapsamında engelli memur ve memur adaylarının mezuniyetlerine uygun kadrolara atanabilmeleri için bir dizi faaliyet planlanmıştır diyen baran, Değerli Arkadaşlar, çalışmamızın amacına ulaşabilmesi için change.org üzerinde başlatmış olduğumuz imza kampanyasını hep birlikte görünür kılarak büyütmemiz gerektiğini özellikle vurguladı.

imza kampanyası başlatılması, tüm Millet Vekillerine mektup gönderilmesi ve Mecliste grubu bulunan Siyasi Parti Grup Başkan Vekilleri ve Engelli Millet Vekilleri ile birer görüşme gerçekleştirmesi konularını kapsayan çalışmamızın içeriği hakkında detaylı bilgiler paylaşan Emin Baran sözlerini tamamlayarak sözü katılımcılara bıraktı.

Çalışma faaliyetleri ile ilgili yapılan önerilerden sonra engelli aylığı ve bakım ücreti bağlanma kriterleri, çalışamayacak düzeydeki engellilerin durumu ve engellilerin sırtından rant elde eden bazı çıkar grupları vb konularda görüş alış verişinde bulunuldu.

Sosyal Medyada Paylaş