Basına ve Kamuoyuna

Dünyada ve ülkemizde 3 Aralık Engelliler Günü olarak anılmaktadır.

Engellilerin temel hak ve özgürlükleri alanında yaşanan temel sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla kamuoyunun ilgisinin bu konuya yöneldiği bugünün önemi bizler için de yüksektir.

Ancak bir güne sığdırılan taleplerin yıllardır çözülemeyen yaşamsal sorunlar olduğunu ifade etmek istiyoruz.

Üzülerek belirtiyoruz ki; Türkiye’de milyonlarca engellinin ve engelli yakınının yaşamsal hak ve özgürlüklerinin önemli bir bölümü sadece kağıt üzerinde kalmıştır.

Bu kapsamda bizler Engelsiz Bileşenler Federasyonu ve Üyeleri olarak;

BM Engelli haklarına ilişkin Türkiye’nin imzalayıp onayladığı sözleşmeyi yaşama geçirmesini,

2005 yılında yürürlüğe giren Engelliler Hakkında Kanunun gereği olan düzenlemelerin ertelenmeden uygulanmasını,

Türkiye’de engel gruplarına ve oranlarına göre yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, gelir ve yoksulluk durumuna ilişkin bir tek engelliyi dışarıda bırakmayacak şekilde bir veritabanının oluşturulmasını,

Engelli raporlarına ilişkin sürecin kısaltılması ve engellilere bir eziyete dönüştürülmemesini,

İşsizlik ve yoksullukla baş başa bırakılan engellilerin sorunlarının azaltılması için kamuda ve özel sektörde istihdam kotalarının doldurulmasını ve kotaların arttırılmasını,

EKPSS kapsamında yapılacak atamalarda engellilerin mezunyet durumları gözetilerek nitelikli kadroların açılmasını,

Hali hazırda kamuda istihdam edilen engellilerin sınava katılmaksızın bir defaya mahsus öğrenimleri ile ihraz etmiş oldukları kadrolara atanabilmelerine imkân veren düzenlemenin yapılmasını,

Engelli ödemelerinin en azından açlık sınırına yaklaştırılmasını,

Engellilerin eğitimi için daha kapsamlı ve kapsayıcı bir kamusal politikanın uygulanmasını,

Başta tüm kamu kurumlarında halkın vergileriyle hizmet sunan kamu görevlileri olmak üzere, tüm topluma kapsamlı ve kapsayıcı “temel engelli hakları farkındalığı eğitiminin” örgün ve yaygın eğitim araçları ile verilmesini,

Görme engelliler için sarı çizgi ve beyaz baston; İşitme engelliler için işaret dili ve tıbbi işitme cihazları;

Ortopedik engelliler için tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleri;

Zihinsel engelliler için bakım, eğitim ve sağlık haklarına zamanında erişim;

Süreğen hastalığı olanlar (SSPE vb.) için ücretsiz ve erişilebilir sağlık ve bakım hakları başta olmak üzere; TÜM ENGEL GRUPLARI için destekleyici ve yardımcı teknoloji ve politikaların erişilebilir hale getirilmesini,

Bu konuda engelliler ve “engelsizler” için  farkındalık ve bilinç arttırma faaliyetlerinin yürütülmesini,

Başta diyaliz hastaları olmak üzere organ bağışı bekleyen hastaların acılarını dindirmek amacıyla 400 binden fazla kişinin ülkede doğal bir şekilde yaşamını yitirerek toprağa karıştığını,

Bir yanda kan ve ilik bağışı bekleyen binlerce yurttaşın olduğunu,

Öte yandan bu durumda habersiz milyonlarca yurttaşın olduğunu açığa çıkartan bir “vicdan politikasının” uygulanmasını,

Yerel yönetimler başta olmak üzere, tüm meclislerde engelli temsilinin arttırılmasını,

Seçimlere katılan her partiye genel seçim bölgelerinin en az yarısında engelli aday çıkarma zorunluluğu getirilmesini,

Siyasi partiler yasasının değiştirilerek engelli komisyonlarının zorunlu hale getirilmesini, Kadın engellilerin çoklu bir ayrımcılıkla yüz yüze kaldığı; milyonlarca kadın engellinin kapsamlı ve içermeci bir politika uygulanmadığı için “gün yüzü görmeden” kapalı alanlarda tutulduğu gerçeğini önleyecek çağdaş, hak temelli ve evrensel hukukun gereği olan bir politikanın uygulanmasını,

TALEP EDİYORUZ.

Bu talebe verilen ve verilecek olumlu yanıtlar bir lütuf değil; temel yurttaşlık haklarının uygulanmasının sonucu ve birlikte insan onuruna yakışır bir toplumun gereğidir.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

Engelsiz Bileşenler Federasyonu

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş