ENGELLİLER HAFTASINA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

Basına ve kamuoyuna; Yaşadığımız coğrafyada engelli olmak; maalesef sistematik ve çok boyutlu bir ayrımcılığa maruz kalmak anlamını taşımaktadır.

Tüm engel gruplarına yönelen ötekileştirme evde, sokakta, işte herhangi bir sistematik önleme mekanizması olmadan sürgit devam etmektedir.

Tüm toplum kesimleri içerisinde fiilen var olan engelliler olarak, toplumsal düşünme tarzının ortaya çıkardığı engellere itiraz ediyoruz.

Engelliliği ortaya çıkaran, toplumun engel üretme odaklarıdır. İfade etmek gerekir ki sadece “engellilerin rehabilite edilmesiyle” aşılacak bir engellilik sorunu değil yaşadığımız; engelli olmayanların, engelleyen algılarının rehabilite edilmesi öncelikli olmalıdır.

Bu hafta duyulmasını istediğimiz temel başlıklar şunlardır. Bizler hiçbir kurum ve toplum kesiminin lütfunu değil BM Engelli Hakları Sözleşmesinin, Anayasanın ve yasaların tanımladığı haklarımızın yerine getirilmesini talep ediyoruz.

Bu kapsamda;

Engelsiz Bileşenler Federasyonu olarak biliyor ve yaşıyoruz ki engellik durumumuz sadece bedenlerimizle ilgili ve doğal bir durum değildir.

Engelliğimizi arttıran “doğal olmayan” sosyal algılara ilave olarak sunulmayan ve hakkımız olan kamu hizmetleridir. Doğum öncesinden anne, cenin ve bebek sağlığına ilişkin temel kamusal sağlık hizmetlerinin “parasız” verilmesi, engelliliği azaltacak en önemli bir faktördür.

Sağlıklı ve her türlü şiddetten arındırılmış bir kentte yaşamak hakkımızdır.

Sağlık, eğitim, ulaşım ve istihdam haklarına erişilebilmek, toplumsal ve politik nedenlerle ortaya çıkan engellilik durumunu azaltacak olan kamusal politikalar derhal uygulanmalıdır.

Yaşayarak görüyoruz ki “engeller azaltılırsa engellilik de azalır”. Tekrar ifade etmek gerekir ki engellilik bize kader diye sunulan bir durum değil, insanların trafik kazaları, iş cinayetleri, aile içi şiddet ve silahlı çatışmalar başta olmak üzere birçok nedenle ortaya çıkardığı bir toplumsal gerçektir.

Ülkemizde ve bölgemizde devam eden şiddet, çatışma ve savaşın insan ve toplum yaşamında kalıcı engeller ortaya çıkardığının bilincinde olup her türlü barışın, engelsiz bir yaşam için daha elzem olduğunu düşünüyoruz. Tek bir insanın daha uzuv ve yaşam kaybına müsaade etmeyen barış günlerini hasretle bekliyoruz.

Yine yanlış kentleşme politikalarının engelliliğimizi arttıran temel unsurlardan biri olduğu bilinmelidir. Bu kapsamda toplu ulaşımın ertelenmeden her yönüyle engelli yaşamına uyumlu hale getirilmesini derhal talep ediyoruz.

Kentlerin imar ve inşasında engelliliği azaltan bir perspektif tüm toplumun ihtiyacı olarak masamızdadır.

Federasyon merkezimizin bulunduğu Diyarbakır’da onbinlerce ülkemizde de yüzbinlerce engelli kadın, kadına yönelik ayrımcı kültür nedeniyle ev hapsinde yaşamaktadır.

Engellilerin ve kadın engellilerin yaşama dahil olmasının önündeki engel, bedenlerimizdeki kısıtlardan ibaret değildir.

Toplumdan ve kamusal sorumlulardan talebimiz; biz’i bizim adımıza engellemeye son veriniz. Herhangi bir şekilde görüşümüz alınmadan yerel ve genel siyasette adımıza söz kurulmasını istemiyoruz.

Engelli dernekleri, federasyonları veya meclisleri karar süreçlerine katmadan sunulacak kamu hizmetleri yerinde ve bize dönük olmayacaktır. Geçtiğimiz yerel seçimlerde engellilerin siyasal temsiline yer ayırmayan siyasetlerin samimiyetleri için son bir fırsat bu yöntemle sunacakları hizmetlerdir.

Başta TÜİK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere Belediyeler de dahil tüm kamu kurumlarının, engelli odaklı bir hizmet sunum stratejisine duyduğu ihtiyaç, maalesef güncelliğini korumaktadır. Öncelikli olarak kurumlarının kapsamında kaç engellinin yaşadığı belirlenmeli ve sunulacak hizmetler için net nüfusumuz ortaya konulmalıdır. Yaşam alanlarının evrensel tasarım ölçüsüyle engelli yaşamına da uyumlaştırılması sadece engelli nüfusuna değil tüm nüfusa hizmet edecektir.

Bir kez daha tüm kamuoyuna duyurmak istediğimiz bir gerçek şudur; engelliler de tüm insanlar gibi “insan onuruna yakışır bir istihdam ve yaşam talep etmektedir.” Engellileri muhtaç, hasta ve dilenci gibi gösteren tüm anlayışlar milyonlarca engelliye kötü bir gelecek hazırlamaktadır. Bizler yardım değil, iş, istihdam, düzgün gelir ve üretim talep ediyoruz. Herkes her işi yapamaz ama bu durum sadece engelliler için geçerli değildir. Eğitim ve istihdam politikalarının etkin sunumuyla iş ve istihdam engelimiz de azaltılabilir.

Erişilebilirlik mevzuatı artık ertelenmeden uygulanmalıdır. 10 yılı aşkın bir süredir ertelenen “erişilebilirlik sorunu bir bütün olarak çözülmeden engellilerin sosyal yaşama katılımı hep engellenmiş olacaktır. Bina giriş-çıkışları, yollar, kaldırımlar, geçitler, taşıtlar, toplu taşıtlar, ikaz sistemleri (sesli-sensörlü), park ve otopark alanları, trafik ışıkları, asansörler, lavabo/WC’ler engelli yaşamını da kapsayacak şekilde “evrensel tasarım esas alınarak” inşa edilmelidir.

Başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurumlarının öncelikle yasal ve zorunlu istihdam kotasını doldurmaları talep ediyoruz. Tüm belediyelerde işaret dili tercümanı istihdamı zorunlu olmalıdır. Braille alfabesi veya sesli uyarı sistemleri kurulmalıdır.

Kamu hizmeti sunan tüm kamu görevlilerine engelli hakları farkındalığı eğitimi verilmesini talep ediyoruz. Bu kapsamda özellikle rapor alma ve aylık/ödenek bağlama işlemlerinin eziyete döndürülmemesini istiyoruz.

Engellilerin, yaşlıların ve müzmin hastaların tek bir yaklaşımla ele alınması bu üç grubunda sorunlarını ağırlaştırmaktadır. Gruba özgü kamusal hizmet planlaması talep ediyoruz. Çünkü her engel grubunun da kendi içerisinde özgün durumları göz ardı edilmeden hizmet sunulmalıdır. Özellikle evde bakımı zorunlu olan ağır engelli, müzmin hasta (SSPE vb.) ve yaşlıların erdemli bir hizmet alımı sağlanmalıdır.

Bizler, Engelliyiz, Genciz, Kadınız, Çocuğuz, Yaşlıyız… Ancak engelliliğin yeniden üretilmesi ve kuşaklar arası aktarımının iki temel nedeni yoksulluk ve şiddet politikalarıdır. Bu iki temel nedenin azaltıldığı engelsiz bir yaşamın düşüyle kamuoyuna saygıyla sunarız.

 

Üye Derneklerimiz

 

Diyarbakır Sspe Çocuk Hastalığı ve Hasta Yakınları Yardımlaşma Derneği

Özel Gereksinimli Bireylere Danışmanlık Derneği

Dicle Görme Engelliler Derneği

Diyarbakır Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

Van Engelsiz Yaşam Derneği

Silvan Engelliler Derneği

Diyaliz Haklarını Koruma Derneği

Hınıs Engelliler Derneği

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş