Federasyon Üyeliği

Engelsiz Bileşenler Federasyonu, Engellilerin ekonomik, sosyal, kültürel, sportif, hukuki ve mesleki vb. hak ve çıkarlarının korunup ve geliştirilmesi ve Her alanda, engellilere yönelik ayrımcı uygulamaların giderilmesi amacıyla 2015 yılında kurulmuş Haktemelli bir Sivil Toplum örgütüdür.

 

FEDERASYONA ÜYE OLMA:

 

Engellilerin hak ve çıkarlarını savunmak amacıyla kurulmuş ve üyelerinin yarısından fazla engelli bireylerden oluşan her dernek, kendi genel kurulunda aldığı kararla; federasyon tüzüğünü, amacını ve yükümlülüklerini kabul ettiğini, davranışlarında buna uyacağını beyan etmek koşuluyla üyelik başvurusunda bulunur.

Başvuru sahibi, aşağıda belirtilmiş evrakları .pdf formatında tarayıp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine mail olarak gönderebilir.

Federasyonun Yönetim Kurulu, bu başvuruyu 30 gün içinde görüşerek karara bağlar.

 

 

BAŞVURU EVRAKLARI:

 

  1. Üyelik Başvuru Dilekçesi,
  2. Yönetim kurulu kararı,
  3. Genel Kurul kararı (Divan Tutanağı),
  4. Dernek Üye Listesi,
  5. Dernek tüzüğü.

 

 

Örnek Başvuru Dilekçesi ve Yönetim Kurulu Kararını İndirmek için Tıklayın

 

 

Sosyal Medyada Paylaş