Federasyonumuzun 2. Olağan Genel Kurulu Hakkında

 

Federasyonumuzun 2.Olağan Genel Kurulu, 28.10.2018 pazar günü, Saat: 13;00'da

Büyükşehir Belediyesi. Sosyal hizmetler Daire Başkanlığı. 36. Nolu salonda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde,

2. toplantı 25.11.2018 pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul İle alakalı Tüm duyurular, Federasyonumuzun resmi internet adresinden yapılacaktır.

 

GÜNDEM

 

1. Açılış ve yoklama,

2. Divan heyetinin oluşturulması,

3. Faaliyet Raporları, Bilanço ve gelir gider çizelgesi ile Denetim raporunun okunması ve ibra edilmesi,

4. Federasyonun, Konfederasyon kurma ve konfederasyona katılma ve ayrılma hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

5. Taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması veya kiralanması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6. Federasyon tüzüğünün değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7. Federasyon organlarının seçimi,

8. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Tüm Delegelerimize duyurulur...

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş